Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení. Více informací zde.

Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky

Grantové projekty Městské knihovny Prachatice


Grantové projekty Městské knihovny Prachatice.


„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“

„Investice do vaší budoucnosti“

 


Město Prachatice

 

Grantové programy VISK a K21


Ministerstvo práce a sociálních věcí

    


Zažádané grantové programy pro MěK Prachatice a pro RSKIS za rok 2016 – udělené dotace

Zažádané grantové programy  pro MěK Prachatice a pro RSKIS

 1. 1. Jihočeský kraj

  „Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven“

     - pro rok 2016  bylo přiděleno 984. 000,-- Kč

  2. Jihočeský krajský program podpory „ Kultury“

    „Rok Karla IV. v knihovnách“

     - přidělená dotace 20.000,- Kč 

  3. Jihočeský kraj- individuální dotace

  „Otevření knihovny v Nemocnici Prachatice“

  - přidělená dotace  5.000,- Kč 

  4. Ministerstvo kultury- Grantový program Veřejné informační služby knihoven–VISK 3

  „Městská knihovna Prachatice  v nemocnici“

    - přidělená dotace  33.000,- Kč 

  1. Ministerstvo kultury- Grantový program Knihovna 21. století

   „Kulturní život a celoživotní vzdělávání v Městské knihovně  Prachatice“

  - přidělená dotace  20.000,- Kč 

  6. Moravská zemská knihovna  v Brně

  Projekt Cizojazyčná literatura

  - přidělená dotace ve formě knih ve výši  17.365,--Kč

  7. Moravská zemská knihovna  v Brně

   Projekt Česká knihovna

  - přidělená dotace ve formě knih ve výši 13.197,-- Kč

   

  Finanční účelové dary (schválené Radou Města Prachatice)

  1.. Česko- německý fond budoucnosti „Dědictví Šumavy- 2. etapa“- 20.000,- Kč


Zažádané grantové programy pro MěK Prachatice a pro RSKIS za rok 2015 – udělené dotace

Zažádané grantové programy  pro MěK Prachatice a pro RSKIS

 1. „Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven“
     - pro rok 2015  bylo přiděleno 896. 000,-- Kč
 2. Grantový program Veřejné informační služby knihoven –VISK 3 „Obnova technického vybavení“
    - přidělená dotace  97.000,- Kč 
 3. Grantový program Veřejné informační služby knihoven –VISK 3 „Automatizovaný regionální systém“
    - přidělená dotace  27.000,- Kč 
 4. Grantový program Veřejné informační služby knihoven –VISK 9 „Harmonizace databází autorit“
    - přidělená dotace  10.000,- Kč 
 5. Jihočeský krajský program podpory „ Kultury“-  „Rok husitství v MěK Prachatice“
     - přidělená dotace 50.000,- Kč 
 6. Jihočeský krajský program podpory „ Kultury“-  „Noc literatury“
     - přidělená dotace 20.000,- Kč 

Finanční účelové dary (schválené Radou Města Prachatice)

 1. Charity Gums „Na počátku bylo jablko aneb zážitkové tvůrčí dílny pro romské děti a děti se zdravotním znevýhodněním“- 7228,28 Kč
 2. Česko- německý fond budoucnosti „Dědictví Šumavy- 2. etapa“- 20.000,- Kč

Zažádané grantové programy pro MěK Prachatice a pro RSKIS za rok 2014 – udělené dotace

Zažádané grantové programy  pro MěK Prachatice a pro RSKIS

 1.  Jihočeský kraj - „Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven“
  -  pro rok 2014  bylo přiděleno 896. 000,-- Kč
 2. Program „Česká knihovna“
  - přidělená dotace ve formě  knih ve výši   5.031 ,- Kč 
 3. Program „Cizojazyčná  knihovna“
  - přidělená dotace ve formě knih ve výši 17.056,- Kč
 4. Ministerstvo kultury - Grantový program Veřejné informační služby knihoven –VISK 9- Rozvoj souborného katalogu CASLIN a souboru autorit – Projekt „Harmonizace databáze autorit MěK Prachatice s databází   autorit Národní knihovny ČR“
  -          přidělená dotace 19.000,- Kč 
 5. Jihočeský krajský program Podpora kultury 2014 -  Projekt  „Literární odkaz Mistra Jana Husa“
  -  přidělená dotace 40.000,- Kč 
 6. Ministerstvo kultury „Knihovna 21.století“-  „Na kolech po knihovnách regionu“
  -  přidělená dotace 12.000,- Kč 
 7. Ministerstvo kultury „Knihovna 21.století“-  „Čtení ušima léči“
  -  přidělená dotace 10.000,- Kč 
 8. Jihočeský krajský program Podpora kultury 2014 -  Projekt  „Na kolech po knihovnách regionu“     
  -  přidělená dotace 25.000,- Kč 
 9. Ministerstvo kultury - Grantový program Veřejné informační služby knihoven –VISK 3- Informační centra veřejných knihoven – Projekt „Automatizovaný regionální systém REKS – V. etapa“
  -  přidělená dotace 24.000,- Kč 
 10. Dispoziční fond Cíl 3 Česká republika- Svobodný stát Bavorsko- 12. výzva - financování projektu v rámci příhraniční spolupráce „Univerzita třetího věku- Zlatá stezka“
  - přidělená dotace  1.114,-Eur    (v roce 2014 byl projekt z roku 2013 ukončen)

Finanční účelové dary (schválené Radou Města Prachatice)

 1. Sdružení VIA – dar 16 ks licencí Windows 8.1 – program TechSoup Česká republika
 2. Česko-německý fond budoucnosti – projekt Dědictví Šumavy – webový portál  25.000,- Kč

Zažádané grantové programy pro MěK Prachatice a pro RSKIS za rok 2013 – udělené dotace

 1. „Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven“
  - pro rok 2013 bylo přiděleno 893. 000,-- Kč
 2. Program „Česká knihovna“
  - přidělená dotace 18.200,- Kč
 3. Grantový program Veřejné informační služby knihoven –VISK 3 „Přechod na interní formát MARC21“
  - přidělená dotace 73.000,- Kč
 4. Jihočeský krajský program podpory „ Kultury“- „Hudební podzim s knihovnou VII. ročník“
  - přidělená dotace 20.000,- Kč
 5. Ministerstvo kultury „Knihovna 21.století“- „Kultura v literární kavárně “
  - přidělená dotace 5.000,- Kč
 6. Společnost tří zemí „Oživlé pověsti našich regionů“
  - přidělená dotace 10.000,- Kč
 7. Dispoziční fond Cíl 3 Česká republika- Svobodný stát Bavorsko- 11. výzva -financování projektu v rámci příhraniční spolupráce „ECCE LIBRI“
  - přidělená dotace 2.961,-Eur
 8. Dispoziční fond Cíl 3 Česká republika- Svobodný stát Bavorsko- 12. výzva -financování projektu v rámci příhraniční spolupráce „Univerzita třetího věku- Zlatá stezka“
  - přidělená dotace 1.191,-Eur
 9. 11. Město Prachatice- Jihočesko- východobavorské literární dny
  - přidělená dotace 8.000,- Kč

Zažádané grantové programy pro MěK Prachatice a pro RSKIS za rok 2012 – udělené dotace

 1. „Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven“
  - pro rok 2012  bylo přiděleno 877. 000,-- Kč
 2. Program „Česká knihovna“
  - přidělená dotace  10.200,- Kč
 3. Grantový program Veřejné informační služby knihoven –VISK 3 „Modernizace technického a programového vybavení pro naše čtenáře“
    - přidělená dotace 60.000,- Kč 
 4. Jihočeský krajský program podpory „Kultury“-  „Na kolech s knihovnami na prachatické podzimní slavnosti“
     - přidělená dotace 30.000,- Kč
 5. Jihočeský krajský program podpory „ Kultury“-  „Hudební podzim s knihovnou VI. ročník“
     - přidělená dotace 20.000,- Kč 
 6. Projekt Unie zaměstnavatelských svazů České republiky- projekt Adaptabilita - Kultura
  - vzdělávání pracovníků  od roku 2010 do roku 2012
 7. Město Prachatice v rámci projektu Prachatice hravě a zdravě- pořádání aktivit „Kultura v literární kavárně“
  - přiděleno 36.000,- Kč 
 8. Dispoziční fond Cíl 3 Česká republika- Svobodný stát Bavorsko- financování projektu v rámci příhraniční spolupráce „Na kolech s knihovnami na prachatické slavnosti“
  - přiděleno 42.982,- Kč

Zažádané grantové programy pro MěK Prachatice a pro RSKIS za rok 2011 – udělené dotace

 1. „Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven“
  - pro rok 2011  bylo přiděleno 873. 000,-- Kč
 2. Program „Česká knihovna“
  - přidělená dotace  3.400,- Kč
 3. 3. Grantový program  Knihovna 21. století-  „Doplnění a rozšíření  zvukového a knižního fondu pro seniory “
  - přidělená dotace  5.000,- Kč
 4. 4. Grantový program  Knihovna 21. století-  „Rožmberské Prachatice brána k šumavským pověstem “
  - přidělená dotace 10.000,- Kč
 5. Společnost tří zemí – „Knihovnická pout‘“
  - přidělená dotace  10.000,- Kč
 6. 6. Projekt Unie zaměstnavatelských svazů České republiky- projekt Adaptabilita - Kultura
  - vzdělávání pracovníků  od roku 2010 do roku 2012
 7. 7. Grantový program Veřejné informační služby knihoven –VISK 3 „Automatizovaný regionální knihovní systém REKS“
  - přidělená dotace 21.000,- Kč 
 8. 8. Grantový program Veřejné informační služby knihoven –VISK 3 „ Nový katalog pro naše čtenáře“
  - přidělená dotace 86.000,- Kč
 9. Jihočeský krajský program podpory „ Kultury“-  „Jihočeské knihovny na kolech“
  - přidělená dotace 40.000,- Kč 
 10. Město Prachatice „Oslava 115., 90. a 65 výročí prachatického knihovnictví“
  - přiděleno 8.000,- Kč

Zažádané grantové programy pro MěK Prachatice a pro RSKIS za rok 2010 – udělené dotace

 1. „Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven“
  - pro rok 2009 bylo přiděleno 807. 000,-- Kč
  Za výkon regionálních funkcí v kraji je odpovědná Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, která pověřila Městskou knihovnu Prachatice výkonem těchto funkcí v regionu Prachatice.
 2. Program „Česká knihovna“
  - přidělená dotace  2.785,- Kč
  Tento program podporuje nákup nekomerční české literatury a naše knihovna je zároveň distributorem pro region Prachatice. Program má na starosti Moravská zemská knihovna v Brně, která přiděluje žádajícím knihovnám knihy.
 3. Grantový program „Knihovna 21. století-  Doplnění a rozšíření  zvukového fondu pro seniory “
  - přidělená dotace  5.000,- Kč
 4. Společnost tří zemí – Setkání bez hranic
  - přidělená dotace  20.000,- Kč
 5. Projekt Unie zaměstnavatelských svazů České republiky- projekt Adaptabilita - Kultura
  - vzdělávání pracovníků  od roku 2010 do roku 2012

Zažádané grantové programy pro MěK Prachatice a pro RSKIS za rok 2009 – udělené dotace

 1. „Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven“
  - pro rok 2009 bylo přiděleno 1 097 000,-- Kč
  Za výkon regionálních funkcí v kraji je odpovědná Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, která pověřila Městskou knihovnu Prachatice výkonem těchto funkcí v regionu Prachatice.
 2. Program „Česká knihovna“
  - přidělená dotace  3.000,- Kč
  Tento program podporuje nákup nekomerční české literatury a naše knihovna je zároveň distributorem pro region Prachatice. Program má na starosti Moravská zemská knihovna v Brně, která přiděluje žádajícím knihovnám knihy.
 3. Grantový program „Knihovna 21. století-  Podpora čtenářství a literární tvorby romských dětí“
  - přidělená dotace 5.000,- Kč ¨
 4. Grantový program „Knihovna 21. století-  Doplnění a rozšíření  zvukového fondu pro seniory “
  - přidělená dotace  5.000,- Kč
 5. 5. Grantový program Veřejné informační služby knihoven –VISK 3 „Automatizovaný regionální knihovní systém REKS- III. etapa“
  - přidělená dotace 103.000,- Kč
  Za finanční prostředky získané v tomto grantovém programu byly pořízeny licence REKS (regionální knihovnický systém) a čtečky čárových kódů pro 10 obecních knihoven v Bohumilicích, Borové Ladě, Hracholuskách, Chlumanech, Ktiši, Lažišti, Malovicích, Šumavských Hošticích, Zálezlech a Zbytinách.   
 6. Grantový program Veřejné informační služby knihoven –VISK 3 „Dětský portála jeho příslušenství“
  - přidělená dotace 59.000,- Kč
  Tento program umožnil vytvořit specializovaný komunikační portál pro děti a mládež a zároveň vybavit oddělení o 2 nové počítačové stanice.
 7. Jihočeský krajský program podpory „ Kultury“-  „Na kolech po knihovnách regionu“
  - přidělená dotace 25.000,- Kč 
 8. Grantový program Veřejné informační služby knihoven -VISK-8- A  Informační zdroje
  - získán 8 měsíční bezplatný přístup z Databáze TAMTAM firmy Anopress včetně archivu od roku 1996 a databáze ČTK – Biografie, Země světa, ČR-IB                 
 9. RRAŠ – „ Na kolech po knihovnách regionu“
  - přidělené finanční prostředky 67.261,61 Kč

Zažádané grantové programy pro MěK PT a pro region za rok 2008 - udělené dotace

 1. „Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven“
  - pro rok 2007 bylo přiděleno 1 097 000,-- Kč
  Za výkon regionálních funkcí v kraji je odpovědná Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, která pověřila Městskou knihovnu Prachatice výkonem těchto funkcí v regionu Prachatice.
 2. Program „Česká knihovna“
  - přidělená dotace  5.000,- Kč
  Tento program podporuje nákup nekomerční české literatury a naše knihovna je zároveň distributorem pro region Prachatice. Program má na starosti Moravská zemská knihovna v Brně, která přiděluje žádajícím knihovnám knihy.
 3. 3.Grantový program „Knihovna 21. století-  Podpora čtenářství a literární tvorby romských dětí“
  - přidělená dotace 6.000,- Kč
 4. Grantový program „Knihovna 21. století-  Rozšíření, obnovení a doplnění  zvukového fondu pro seniory a zrakově postižené čtenáře“
  - přidělená dotace 8.000,- Kč
 5. Grantový program Veřejné informační služby knihoven –VISK 3 „Automatizovaný regionální knihovní systém REKS- II. etapa“
  - přidělená dotace 69.000,- Kč
  Za finanční prostředky získané v tomto grantovém programu byly pořízeny licence REKS a čtečky čárových kódů pro 5 obecních knihoven ve Stožci, Horní Vltavici, Kvildě, Strážném, Lenoře.
 6. Grantový program Veřejné informační služby knihoven –VISK 3 „Doplnění a povýšení sestavy pro rozvoj  souborného katalogu CASLIN a soubor národních autorit“
  - přidělená dotace 38.000,- Kč
  Tento program umožnil odesílání  záznamů do  Souborného katalogu ČR a stahování záznamů ze  Souborného katalogu ČR. Rovněž bylo umožněno odesílání a naopak stahování autoritních záznamů. 
 7. Jihočeský příspěvkový program podpory v oblasti kultury, přehlídek a soutěží- II.výzva- Dny poezie v regionu Prachatice“
  - přidělená dotace 30.000,- Kč
 8. Jihočeský příspěvkový program podpory v oblasti kultury, přehlídek a soutěží- II.výzva- Hudební podzim s knihovnou“
  - přidělená dotace 20.000,- Kč 
 9. Grantový program VISK-8- A  Informační zdroje
  - získán 8 měsíční bezplatný přístup z Databáze TAMTAM firmy Anopress včetně archivu od roku 1996 a databáze ČTK – Biografie, Země světa, ČR-IB
 10. Grantové kolo Výzvy 1/2008 Město Prachatice „ Na kolech po knihovnách regionu“
  - přidělená dotace 6 500,- Kč
 11. RRAŠ – literární seminář„ Karel Klostermann- spisovatel Šumavy“
  - přidělené finanční prostředky 40.000,- Kč

Zažádané grantové programy pro MěK PT a pro region za rok 2007 - udělené dotace

 1. „Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven“
  - pro rok 2007 bylo přiděleno 1 093 000,-- Kč
  Za výkon regionálních funkcí v kraji je odpovědná Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, která pověřila Městskou knihovnu Prachatice výkonem těchto funkcí v regionu Prachatice.
 2. Program „Česká knihovna“
  - přidělená dotace 4.400,- Kč
  Tento program podporuje nákup nekomerční české literatury a naše knihovna je zároveň distributorem pro region Prachatice. Program má na starosti Moravská zemská knihovna v Brně, která přiděluje žádajícím knihovnám knihy.
 3. Grantový program „Knihovna 21. století- Rozšíření knihovního fondu pro romskou menšinu“
  - přidělená dotace 5.000,- Kč
  Nové knihy, obrázkové slovníky a encyklopedie, které byly za pomoci finan čních prostředků z tohoto programu nakoupeny, pomáhají romským dětem při školní výuce a jejich integraci do společnosti..
 4. Grantový program Veřejné informační služby knihoven –VISK 3 „Automatizovaný regionální knihovní systém REKS“
  - přidělená dotace 69.000,- Kč
  Za finanční prostředky získané v tomto grantovém programu byly pořízeny licence REKS a čtečky čárových kódů pro 5 obecních knihoven v Dubu, Chrobolech, Strunkovicích nad Blanicí, Vitějovicích, Záblatí.
 5. Grantový program Veřejné informační služby knihoven –VISK 9 „Rozvoj souborného katalogu CASLIN a soubor národních autorit“
  - přidělená dotace 47.000,- Kč
  Tento program umožnil odesílání záznamů do Souborného katalogu ČR a stahování záznamů ze Souborného katalogu ČR. Rovněž bylo umožněno odesílání a naopak stahování autoritních záznamů.
 6. Grantový program VISK-8- A Informační zdroje
  získán 8 měsíční bezplatný přístup z Databáze TAMTAM firmy Anopress včetně archivu od roku 1996 a databáze ČTK – Biografie, Země světa, ČR-IB
 7. Grantové kolo Výzvy 1/2007 Město Prachatice „ Putujeme s Večerníčkem“
  - přidělená dotace 2 700,- Kč
  Přidělená dotace umožnila navázání přátelství mezi dětskými čtenáři z Prachaticvýherci Čtenářské ligy a z partnerského města Freyung a rovněž poznání dětské literatury našich příhraničních sousedů.
 8. Grantové kolo Výzvy 1/2007 Město Prachatice „ Hudební doprovod k autorskému čtení sborníku Romano suno“
  - přidělená dotace 1 800,- Kč

Zažádané grantové programy pro MěK PT a pro region za rok 2006 - udělené dotace

 1.  „Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven“
  - pro rok 2006 bylo přiděleno 1 081 000,-- Kč
  Za výkon regionálních funkcí v kraji je odpovědná Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, která pověřila Městskou knihovnu Prachatice výkonem těchto funkcí v regionu Prachatice.
 2. Program „Česká knihovna“
  - přidělená dotace 4.000,- Kč
  Tento program podporuje nákup nekomerční české literatury a naše knihovna je zároveň distributorem pro region Prachatice. Program má na starosti Moravská zemská knihovna v Brně, která přiděluje žádajícím knihovnám knihy.
 3. Grantový program „Knihovna 21. století- Odstranění bariér ze života zrakově postižených“
  - přidělená dotace 35.000,- Kč
  Nakoupena čtecí lupa pro slabozraké občany, která byla umístěna v čítárně MěK Prachatice.
 4. Dispoziční fond INTERREG IIIA v Euroregionu Šumava- jihozápadní Čechy na českobavorské hranici „Oslava vzniku veřejného knihovnictví v Prachaticích“
  - přidělená dotace 86 992,- Kč
 5. Grantové kolo Výzvy 2/2006 Město Prachatice „ 110 a 60 let veřejného lidového knihovnictví v Prachaticích“
  - přidělená dotace 12 800,- Kč
 6. Grantový program VISK-8- A Informační zdroje
  - získán 8 měsíční bezplatný přístup z Databáze TAMTAM firmy Anopress včetně archivu od roku 1996 a databáze ČTK – Biografie, Země světa, ČR-IB
 7. Projekt internetizace knihove- získáno bezplatné připojení od 1.1. 2007 knihovny k internetu prostřednictvím komnikační infrastruktury veřejné správy v rámci projektu

Zažádané grantové programy pro MěK PT a pro region za rok 2005 - udělené dotace

 1. „Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven“
  - pro rok 2005 bylo přiděleno 918.000,-- Kč
  Za výkon regionálních funkcí v kraji je odpovědná Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, která pověřila Městskou knihovnu Prachatice výkonem těchto funkcí v regionu Prachatice. 
 2. Program „Česká knihovna“
  - přidělená dotace  3.000,- Kč
  Tento program podporuje nákup nekomerční české literatury a naše knihovna je zároveň distributorem pro region Prachatice. Program má na starosti Moravská zemská knihovna v Brně, která přiděluje žádajícím knihovnám knihy.
 3. Program „Veřejné informační služby knihoven – VISK 3“
  - přidělená dotace 130.000,- Kč (podíl MěK Prachatice - 30%)
  Program VISK je způsob systémového řešení účasti státu na zabezpečení přístupu k informacím všem občanům. Jeho základním cílem je inovace veřejných a komunikačních technologií. Grant byl zpracován za spolupráce s firmou LANius Tábor a s firmou Transoft a. s. České Budějovice.
  V  roce 2004 Městská knihovna Prachatice přešla z programu LANius, který do nového knihovního programu CLAVIUS. Knihovní systém Clavius je soubor programů pracujících na osobním počítači nebo skupině těchto počítačů spojených v síti. V tomto systému jsou zahrnuty všechny základní pracovní činnosti prováděné běžně v knihovnách. Systém využívá moderních možností výpočetní techniky k zjednodušení a zrychlení práce, zejména možnosti práce více knihovníků se stejnými záznamy současně a podstatné zjednodušení výpůjční služby díky technologii čárkového kódu atp. Bylo nutné tímto knihovnickým programem on-line připojit také oddělení pro děti a mládež Národní 1018. Zároveň po zkušenostech z jiných knihoven a na doporučení firmy LANius jsme žádali o upgrade Clavia pro SQL. Je lepší a podporuje toto řešení z hlediska funkčnosti a stability systému.
 4. Grantový program „Knihovna 21. století“
  - přidělená dotace 5.000,- Kč (podíl MěK PT - 50 %)
  Tento program podporuje nákup knihovních fondů pro práci s národnostními menšinami. Bylo pořízeno 36 nových  knih (encyklopedie, obrázkové slovníky…).

Zažádané grantové programy pro MěK Prachatice a pro RSKIS za rok 2004 – udělené dotace

 1. „Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven“
  - pro rok 2004 bylo přiděleno 938.000,-- Kč
  Za výkon regionálních funkcí v kraji je odpovědná Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, která pověřila Městskou knihovnu Prachatice výkonem těchto funkcí v regionu Prachatice.
 2. Program „Česká knihovna“
  - přidělená dotace  3.000,- Kč
  Tento program podporuje nákup nekomerční české literatury a naše knihovna je zároveň distributorem pro region Prachatice. Program má na starosti Moravská zemská knihovna v Brně, která přiděluje žádajícím knihovnám knihy.
 3. Program „Veřejné informační služby knihoven – VISK 3“
  - přidělená dotace 236.000,- Kč (podíl MěK Prachatice - 30%)
  Program VISK je způsob systémového řešení účasti státu na zabezpečení přístupu k informacím všem občanům. Jeho základním cílem je inovace veřejných a komunikačních technologií.
  Grant byl zpracován za spolupráce s firmou LANius Tábor a s firmou Transoft a. s. České Budějovice.
  V tomto roce Městská knihovna Prachatice přešla z programu LANius, který do nového knihovního programu CLAVIUS. Knihovní systém Clavius je soubor programů pracujících na osobním počítači nebo skupině těchto počítačů spojených v síti. V tomto systému jsou zahrnuty všechny základní pracovní činnosti prováděné běžně v knihovnách. Systém využívá moderních možností výpočetní techniky k zjednodušení a zrychlení práce, zejména možnosti práce více knihovníků se stejnými záznamy současně a podstatné zjednodušení výpůjční služby díky technologii čárkového kódu atp.
 4. Grantový program „Knihovna 21. století“
  - přidělená dotace 8.000,- Kč (podíl MěK PT - 50 %)
  Tento program podporuje nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké uživatele. Bylo pořízeno 60 nových zvukových knih.