Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení. Více informací zde.

Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky

Publikace Jihočeští spisovatelé


Jihočeští spisovatelé aneb někteří z mnoha... Sestavil a vybral Tomáš Červený.Když jsem se setkal na podzim roku 2010 s paní ředitelkou knihovny Mgr. Hanou Mrázovou v Městské knihovně Prachatice při jedné literární besedě a zjistil jsem, jak aktivně knihovna pracuje s dětmi a mládeží, se seniory a zve často, především jihočeské autory na besedy, aby je knihovna mohla osobně představit svým stálým čtenářům, nebylo daleko od jejího nápadu připravit výstavu o jihočeských spisovatelích.

Představit výstavou jihočeské literáty návštěvníkům a čtenářům, kteří chodí do knihovny, a propagovat tak jejich dílo, v záplavě komerčních zahraničních autorů, byl výborný nápad. Navíc čtenáři se mohou na základě výstavy i nechat inspirovat, co si přečíst, kterou knihu si v knihovně vypůjčit, a hlavně se o autorech více dovědět. Více, než pouze z přebalu knihy, nebo jenom pouze z krátké poznámky v knize. Ale jak připravit výstavu, když autorů je více než stovka? A představit většinu nebylo možné z prostorových důvodů. Byli vybráni spisovatelé různých žánrů – takový reprezentativní vzorek. 

A zde se nabídla možnost doplnit tuto výstavu touto publikací, aby záměr i myšlenka byla naplněna. Navíc knihovna počítala i s tím, že výstavu nabídne všem knihovnám na jihu Čech, aby s ní mohly seznámit i svoje čtenáře. A jako doprovod putovní výstavy, se představí i někteří spisovatelé na besedách se čtenáři osobně a pohovoří o svém díle a literárních plánech.

Měl jsem v životě to štěstí, že jsem se osobně s některými autory již hodně dávno znal, byli a jsou mými přáteli. S některými jsem se seznámil, když jsem byl v roce 2000 při založení Jihočeského klubu Obce spisovatelů. Některým jsem jako editor pomáhal manažersky připravit knihy k vydání, s jinými jsem se setkal na festivalech poezie, knižních veletrzích, na autorských čteních, literárních večerech, besedách a s mnoha, jak jsem již řekl, mě pojí i osobní dlouholeté přátelství.

Publikace představuje téměř většinu jihočeských autorů, jejichž díla si můžete koupit v knihkupectvích, můžete je zahlédnout v regálech městských nebo obecních knihoven nebo jejich dílka si můžete přečíst na internetu. V jižních Čechách žije a tvoří přes sto spisovatelů. V této publikaci se Vám nepředstavují autoři anonymně, ale přichází mezi Vás jako konkrétní, obyčejní lidé, kteří vystudovali nebo studují, žijí život obyčejných lidí se svými starostmi i radostmi, zájmy i problémy. Někteří se navíc ještě věnují svému zaměstnání. Málokdo zná autory vizuálně, ale většinou jen z přebalu knihy nebo podle jména. A už vůbec málokdo ví, co vše napsali, jakému druhu literatury se věnují. Všichni doposud žijí, pracují a hlavně tvoří v různých částech Jihočeského kraje. Jsou zde zastoupeni jak začínající autoři, tak renomovaní spisovatelé, básníci a publicisté. Velmi mladí, ale i staří autoři. Jsou zde autoři, kteří začali psát již v mladém věku, ale i autoři, kteří začali publikovat až třeba v padesáti letech nebo i později.


Samozřejmě, že v publikaci nejsou uvedeni úplně všichni autoři, ale naprostá většina zde uvedena je. Někteří z nich zde nechtěli být uvedeni, jiní tvrdili, že nejsou spisovatelé (převážně autoři, kteří publikují odborné články, publikace nebo populárně naučnou literaturu), jiní nedodali podklady v termínu pro zpracování této publikace. Se všemi zde uvedenými autory jsem byl v osobním nebo písemném kontaktu a řeknu vám, že některá setkání byla i pro mě velmi příjemná a inspirující. Většina zde uvedených autorů spolupracovala i tím způsobem, že dostali prostor v této publikaci a odpovídali na Tři otázky pro autora:
1. Kdy jste začal psát, proč a z jakého důvodu píšete?
2. Kdo Vás ovlivnil, kdo byl vzorem, kdo Vás inspiroval a Vaši oblíbení čeští i zahraniční
autoři?
3. Co chcete vzkázat Vašim současným i budoucím čtenářům?

Jak někteří z nich odpovídali, můžete posoudit sami. Záměr byl zprostředkovat vám pomocí této publikace i jakousi jednoduchou besedu se spisovateli, aby vám odpověděli na otázky, které často dostávají na svých besedách. Za to jim patří poděkování. Když se zeptáme, proč autor začal psát, většinou se dozvíme, že cítil potřebu něco sdělit ostatním. Doplnil bych, že např. v případě poezie je to i zaznamenaný pocit, nálada, smutek, psychický stav v době tvorby a zaznamenání tohoto stavu do veršů. V jiných dílech je potřeba čtenáře i poučit o historii, přírodě, záhadách a jiných věcech. V románu, detektivce, či povídce vtáhnout čtenáře do děje. Zvláštní je dětská literatura (pohádky, pověsti, příběhy, říkanky), která má velký vliv na jeho budoucí rozvoj osobnosti. Kniha a literatura obecně má několik funkcí. A to vzdělávací (rozvoj myšlení a vyjadřování), výchovnou (vytváření morálních a estetických hodnot), společenskou (upozorňování na vážné společenské problémy) a zábavnou (pobavení, relaxace).


V dnešní moderní době, v době rozvinutých informačních technologií a internetu má kniha stále co říci svým čtenářům. Kniha je a bude vždy intimní záležitostí člověka. Čteme-li, nevnímáme okolí, jen se vždy věnujeme psanému textu, který někdo pro nás napsal. A je jedno, zda čteme na pláži, v tramvaji, v čítárně, v knihovně, v křesle nebo v posteli.


Počátky českého písemnictví souvisí se šířením křesťanství. První jihočeští spisovatelé jsou anonymní kněží, mniši a členové řádů v nově založených klášterech ve Vyšším Brodě (1259), Zlaté Koruně (1263), Strakonicích (1243) aj. Později Tomáš Štítný ze Štítného, Jan Hus, Petr Chelčický nebo Lev z Rožmitálu a Blatné (1425–1486). Významným je humanista Jan Hodějovský (1496–1566), který kolem sebe soustřeďoval mnoho básníků, spisovatelů i učenců na své tvrzi v Řepici u Strakonic, podnítil vydat Hájkovu kroniku českou. Literáti se scházeli i na popud Petra Voka z Rožmberka (1539–1611) na Bechyni, později v Třeboni. Nebo později Jan Balbín (1621–1688) působící v Jindřichově Hradci a v Českém Krumlově a další jiní historičtí autoři a písmáci. Z jihu Čech je známo mnoho literátů, kteří zde trvale nebo krátce působili např. Ladislav Stehlík, Karel Klostermann, Julius Zeyer, František Ladislav Čelakovský, František Herites, Josef Holeček, Otakar Březina, Adalbert Stift er, Ladislav Mikeš Pařízek, František Hrubín, Ilona Daňková, Boris Jachnin, Jiří Žáček, Karel Sýs, Věra Nosková a mnoho dalších. Ti někteří dodnes žijící se zde narodili nebo studovali, ale život je zavál mimo Jihočeský kraj. Ale je tu i mnoho těch, kteří se v jižních Čechách narodili, studovali a žijí a tvoří zde doposud. Ale je také mnoho těch, kteří se narodili jinde, ale v jižních Čechách napevno zakotvili a stali se součástí tohoto krásného, historicky zajímavého a kouzelného kraje. Svojí tvorbou pak budoucím generacím zanechávají odkaz své doby a svého nitra, kus sebe a třeba i kus své badatelské a vědecké práce.

Spisovatelé se názorově, tvorbou nebo společensky sdružují do spolků. Toto se dělo v 19. i 20. století a děje se i dnes. Od února 1948 toto bylo složité, neboť ofi ciální politika byla pouze socialistická. V roce 1968 bylo jisté uvolnění a možnost svobodněji vyjadřovat své myšlenky i literárně, ale zlom nastal v době normalizace na dalších dvacet let. Autoři pouze velmi sporadicky mohli vyjádřit své myšlenky v literatuře, mnoho spisovatelů a publicistů mělo činnost zakázanou, mnoho z nich muselo i z kultury odejít. Kdo chtěl, tak mohl publikovat tzv.“do šuplíku“ nebo pouze samizdatem, chtěl-li seznámit se svým dílem okolí, a jen pro přátele, kterým důvěřoval. Někteří autoři byli nuceni i emigrovat, aby se po revoluci v roce 1989 zase vrátili zpět. Naprosto jiná situace nastala po roce 1989. Plno zakázaných autorů, mohlo konečně publikovat a autoři se opět začali sdružovat do názorových spolků a literárních sdružení. Byl zrušen komunistický Svaz českých spisovatelů (založen v roce 1972), jeho nynějším pokračováním je postkomunistická Unie českých spisovatelů. V prosinci 1989 byla založena celostátní Obec spisovatelů, jejímiž členy je i několik jihočeských spisovatelů, do povědomí vstoupil i český PEN klub. Jihočeská pobočka Obce spisovatelů se koncem roku 2001 osamostatnila a vznikl Jihočeský klub Obce spisovatelů (spisovatelejih.blog.cz), fi nančně nezávislý na celostátní Obci spisovatelů, který sdružuje cca 35 jihočeských autorů. Ten v současné době vydává literárně-kulturní časopis Fórum a dle potřeby i almanachy poezie a prózy jihočeských autorů. Půl roku před tím v dubnu 2001 vniklo Sdružení jihočeských básníků KRB, soustředěné kolem Literární kavárny Měsíc ve dne v Českých Budějovicích sdružující především autory, ale i začínající autory poezie. Toto literární uskupení začalo pořádat Festivaly poezie a vydávat básnické sbírky. V roce 2006 vzniklo volné sdružení básníků a prozaiků Českobudějovická literární buňka (má asi kolem 10 členů), soustředěná kolem spisovatele Davida Jana Žáka a Jiřího Hájíčka. Buňka pořádá autorská čtení v hospůdce Na Lázni mezi Vodňany a Chelčicemi. Také se Buňka spolupodílí i na pořádání kabaretu Literární šleh, autorská čtení v českobudějovické galerii Pod kamennou žábou a jinde. V roce 2005 na půdě Jihočeského klubu Obce spisovatelů založil s přáteli Petr Andreas básnickou skupinu Pavilon 4. Od té doby vydali sborník, společnou básnickou knihu a uspořádali řadu veřejných čtení a dalších se zúčastňují. Setkávají se na sedáncích v kavárnách v centru Českých Budějovic.

V roce 2001 vzniká literárně-kulturní občanské sdružení V-ART v Písku, od roku 2004 s názvem Prácheňský syndikát V-ART Horažďovice-Písek (www.v-art.cz) s internetovými literárními projekty Prácheňské rezonance (2000–2010), Chůdové kořeny, Kybernétés, Taxus Bohemica a Litterate 28,086. Dalším literárním internetovým serverem je projekt Epika (www.epika.cz), který vnikl kolem nakladatelství a tiskárny v Jindřichově Hradci. Za zmínku ještě stojí literární skupina, která ale nevznikla v jižních Čechách, ale za totality v Jizerských horách v roce 1982, jejímž spoluzakladatelem je nyní jihočeský básník Roman Szpuk, Skupina XXVI. (http://xxvi.layne.cz/) a jeho internetový projekt s básnířkou Ivou Košatkovou Šedá volavka (http://hajku.blackhost.cz/). Tito literáti, kteří se hlásí k některým z těchto spolků nebo sdružení se často scházejí po kavárnách nebo hospůdkách a vzájemně si představují svá dílka. Tyto jihočeské spolky organizují různá literární čtení, literární večery, besedy, kabarety, festivaly poezie, literární soutěže a pomáhají mladým začínajícím autorům. Publikují tiskem nebo na internetu, vydávají knihy a almanachy nebo časopisy a šíří tak svoje díla do povědomí svých čtenářů.

Jak vidíte, tato publikace vám chce většinu z těchto jihočeských spisovatelů představit. Věřím, že se dozvíte plno nových informací nejen o autorech samotných, ale i o jejich publikovaném a vydaném díle.
                                                                                     

                                                                                                         Tomáš Červený